دانلود فایل صوتی آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی – قرآن صوتی (کتاب گویا)

لوح های قرآن ششم دبستان (کتاب صوتی)
شماره

                شماره صفحه لوح ها                

نوع فایل

شنیدن

    دانلود    

1  لوح صفحه 3   – (درس اول) mp3 شنیدن دانلود
2  لوح صفحه 7   – (درس اول) mp3 شنیدن دانلود
3  لوح صفحه 10 – (درس دوم) mp3 شنیدن دانلود
4  لوح صفحه 13 – (درس دوم) mp3 شنیدن دانلود
5  لوح صفحه 16 – (درس سوم) mp3 شنیدن دانلود
6  لوح صفحه 20 – (درس سوم) mp3 شنیدن دانلود
7  لوح صفحه 23 – (درس چهارم) mp3 شنیدن دانلود
8  لوح صفحه 26 – (درس چهارم) mp3 شنیدن دانلود
9  لوح صفحه 29 – (درس پنجم) mp3 شنیدن دانلود
10  لوح صفحه 32 – (درس پنجم) mp3 شنیدن دانلود
11  لوح صفحه 37 – (درس ششم) mp3 شنیدن دانلود
12  لوح صفحه 40 – (درس ششم) mp3 شنیدن دانلود
13  لوح صفحه 43 و 44 – (درس هفتم) mp3 شنیدن دانلود
14  لوح صفحه 47 – (درس هفتم) mp3 شنیدن دانلود
15  لوح صفحه 50 – (درس هشتم) mp3 شنیدن دانلود
16  لوح صفحه 53 – (درس هشتم) mp3 شنیدن دانلود
17  لوح صفحه 56 – (درس نهم) mp3 شنیدن دانلود
18  لوح صفحه 59 – (درس نهم) mp3 شنیدن دانلود
19  لوح صفحه 62 – (درس دهم) mp3 شنیدن دانلود
20  لوح صفحه 65 – (درس دهم) mp3 شنیدن دانلود
21  لوح صفحه 74 – (درس یازدهم) mp3 شنیدن دانلود
22  لوح صفحه 77 – (درس یازدهم) mp3 شنیدن دانلود
23  لوح صفحه 80 – (درس دوازدهم) mp3 شنیدن دانلود
24  لوح صفحه 83 – (درس دوازدهم) mp3 شنیدن دانلود
25  لوح صفحه 86 – (درس سیزدهم) mp3 شنیدن دانلود
26  لوح صفحه 89 – (درس سیزدهم) mp3 شنیدن دانلود
27  لوح صفحه 92 – (درس چهاردهم) mp3 شنیدن دانلود
28  لوح صفحه 95 – (درس چهاردهم) mp3 شنیدن دانلود

 

 آیه الکرسی  {آیات 255 و 256 و 257  سوره بقره}  mp3    شنیدن         دانلود     

 

قرآن در تابستان
شماره

                  شماره صفحه لوح ها                 

نوع فایل

شنیدن

    دانلود    

1  سوره جمعـــه – (صفحات 98 و 99 کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
2  سوره منافقون – (صفحات 99 و 100 کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
3  سوره تغــابــن – (صفحات 101 و 102 کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
4  سوره طـــلاق – (صفحات 103 و 104 کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
5  سوره تحـــریم – (صفحات 105 و 106 کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
6  سوره مــــلک – (صفحات 107و108و109کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود
7  سوره قلــــــم – (صفحات 109و110و111کتاب قرآن ششم) mp3 شنیدن دانلود

با سپاس از همکار گرانقدر در وبلاگ http://razaghisalman.blogfa.com

دانلود  همه درس ها  +  قرآن در تابستان  با حجم  98 مگابایت (Zip)